Šachová partia

Šachová partia

Autor: Lukáš Friedmann

Popis: Vektorová kresba šachu pomocou grafického editora Adobe llustrator a 3D vektorových efektov - obkrúžiť a vytiahnúť.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: druhý

Date

16 marec 2017

Katefória

Vektorová grafika
Hore