Základné zábery II.

Základné zábery II.

 

Autor: Dávid Hudák

Popis: Strihové cvičenie zamerané základné zábery. V rámci tematického celku film a video si žiaci natočia vlastné zábery a pomocou strihového programu realizujú potrebné úpravy a strih videa.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: štvrtý

Date

09 jún 2016

Katefória

Digitálne video a film
Hore