Reklama na parfém

Reklama na parfém

Popis: Strihové cvičenie zamerané na tvornu reklamy na šampón.  V rámci tematického celku film a video si žiaci natočia vlastné zábery v ateliéri pred kľúčovacím plátnom a pomocou strihové ho programu realizujú potrebné úpravy a strih videa.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: štvrtý

Date

09 jún 2016

Katefória

Digitálne video a film
Hore