Filmové triky II.

Filmové triky II.

 

Autor: Tomáš Košík

Popis: Strihové cvičenie zamerané na jenoduché filmové triky a vizuálne efekty. V rámci tematického celku film a video si žiaci natočia vlastné zábery v ateliéri pred kľúčovacím plátnom a pomocou strihového programu realizujú potrebné úpravy a strih videa.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: štvrtý

Date

09 jún 2016

Katefória

Digitálne video a film
Hore