Modelovanie areálu SOŠT Poprad

Modelovanie areálu SOŠT Poprad

Autor: Štefan Čopjan

Popis: Tvorba 3D grafiky - modelovanie areálu SOŠT (budova školy, odborný výcvik, telocvičňa, internát) pomocou Cinema 4d. Cinema 4D je špičkový 3D modelovací, vizualizačný a animačný program. 

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: tretí/štvrtý

Date

08 jún 2016

Katefória

3D grafika, animácie
Hore