Hrady a zámky

Hrady a zámky

Autor: Pavol Murín

Popis: návrh webového sídla hrady a zámky na Slovensku. Projekt realizovaný v rámci tematického celku redakčné systémy.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: tretí

Date

23 marec 2016

Katefória

Webové stránky
Hore