Základné zábery

Základné zábery

 

Autor: Martin Madeja

Popis: Strihové cvičenie zamerané základné zábery. V rámci tematického celku film a video si žiaci natočia vlastné zábery a pomocou strihového programu realizujú potrebné úpravy a strih videa.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: štvrtý

Date

05 február 2016

Katefória

Digitálne video a film
Hore