Blend

Blend

Autor: Tomáš Turčan

Popis: Vektorová kresba, ktorá je celá vytvorená s pomocou nástroja Blend Tool: prelínaním - prechodmi medzi vektorovými krivkami v grafickom editore Adobe Illustrator (mimo pozadia).

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: druhý

Date

02 jún 2015

Katefória

Vektorová grafika
Hore