Colourful Globe

Colourful Globe

Autor: Peter chovan

Popis: Vektorová kresbafarebnej gule. Použitý vektorový grafický editor Adobe Illustrator.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: druhý

Date

02 jún 2015

Katefória

Vektorová grafika
Hore