Kresba iPhone

Kresba iPhone

Autor: Michal Tropp

Popis: Vektorová kresba mobilného telefónu. Použitý vektorový grafický editor Adobe Illustrator.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: druhý

Date

02 jún 2015

Katefória

Vektorová grafika
Hore