Graf

Graf

Autor: Marek Horváth

Popis: Návrh stĺpcového grafu pomocou fotomanupilácie vytvorenej v bitmapovom grafickom editore Adobe Photoshop.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: druhý

Date

01 jún 2015

Katefória

Bitmapová grafika
Hore