Fajčenie zabíja

Fajčenie zabíja

Autor: Michal Tropp

Popis: Fotomanupilácia vytvorená v bitmapovom grafickom editore Adobe Photoshop.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: druhý

Date

01 jún 2015

Katefória

Bitmapová grafika
Hore