Stop fajčeniu

Stop fajčeniu

Autor: Ján Mihálik

Popis: Fotomanupilácia vytvorená v bitmapovom grafickom editore Adobe Photoshop.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: druhý

Date

01 jún 2015

Katefória

Bitmapová grafika
Hore