Krám

Krám

Autor: Marek Horváth

Popis: návrh internetového obchodu s vybranými druhmi sortimentu. Projekt internetového obchodu zahŕňa komplexné riešenie od produktového katalógu, cez tvorbu kalkulácií a cien, správu skladových zásob a objednávok, správu zákazníkov a dodávateľov.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: tretí

Date

22 máj 2015

Katefória

Internetové obchody
Hore