Výročná správa SOŠT Poprad

Výročná správa SOŠT Poprad

Autor: Michal Tropp

Popis: Návrh grafického dizajnu a sadzba publikácie "Výročná správa SOŠT Poprad".

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: štvrtý

Date

01 jún 2015

Katefória

Sadzba publikácií
Hore