Výročná správa

Výročná správa

Autor: Adam Kovaľ

Popis: Návrh grafického dizajnu a sadzba publikácie "Výročná správa SOŠT Poprad". Publikácia vznikla v rámci odborného výcviku a tematického celku sadzba.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: štvrtý

Date

01 jún 2015

Katefória

Sadzba publikácií
Hore