4. A - morphing tvárí

4. A - morphing tvárí

Autor: Daniel Faix

Popis: Strihové cvičenie zamerané na vizuálne efekty. Morphing - premena tvári v programe After Effects.

Študijný odbor: Grafik digitálnych médií

Ročník: štvrtý

Date

08 november 2017

Katefória

Digitálne video a film
Hore