Vysoké Tatry

Vysoké Tatry

Autor: Matúš Milan

Popis: návrh prezentačného a informačného webového sídla pre región Vysoké Tatry. Projekt realizovaný v rámci tematického celku redakčné systémy.

Študijný odbor: Mechanik počítačových sietí

Ročník: tretí

Date

01 apríl 2017

Katefória

Webové stránky
Hore